ACB khánh thành trụ sở mới phòng giao dịch Trần Khắc Chân

Tương tự các chi nhánh và phòng giao dịch khác trong hệ thống ACB, PGD Trần Khắc Chân hoạt động với các chức năng chủ yếu: huy động tiền gửi bằng VND, ngoại tệ; cho vay phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng; tài trợ xuất nhập khẩu; nhận ủy thác đầu tư và tài trợ các dự án đầu tư; dịch vụ thanh toán, chuyển tiền, chuyển tiền nhanh Western Union.

acb-khai-truong-phong-giao-dich-tran-khac-chan

Ngoài ra, chi nhánh này còn kinh doanh ngoại tệ, vàng; dịch vụ trung gian thanh toán mua bán nhà và hàng hóa; chiết khấu các chứng từ có giá do ACB phát hành; các dịch vụ thẻ quốc tế và thẻ nội địa (ACB Card); dịch vụ ngân hàng điện tử.

ACB phòng giao dịch Trần Khắc Chân được kết nối trực tuyến với hội sở và tất cả chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống. Khách hàng có thể gửi tiền tại phòng giao dịch này và rút tiền tại bất kỳ chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống ACB, được cung cấp các dịch vụ qua ngân hàng điện tử (ACB Online, phone banking và mobile banking). Điện thoại: (08) 3526 7737, Fax: (08) 3526 7738.

Hưng Thịnh

http://svdppg.com/

Reply