Bộ Công Thương đề xuất bỏ Tổng cục Năng lượng, nâng cấp Cục Quản lý thị trường

Theo phương án xây dựng cơ cấu tổ chức Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2016 – 2020 đang được lấy ý kiến các cục, vụ chức năng, tới đây Bộ này có thể sẽ chỉ còn 28 đầu mối tổ chức, thay vì 35 đầu mối như hiện nay. 

Cụ thể, cơ quan này dự kiến sẽ không duy trì hoạt động Tổng cục Năng lượng, thay vào đó sẽ hình thành hai Vụ: Vụ Dầu khí và Than tiếp nhận các nhiệm vụ về dầu khí và than; Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững sẽ tiếp nhận nhiệm vụ về tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, công nghiệp môi trường, tiêu dùng xanh…

bo-cong-thuong-de-xuat-bo-tong-cuc-nang-luong-nang-cap-cuc-quan-ly-thi-truong

Tới đây cơ cấu bộ máy của Bộ Công Thương có thể rút về 28 đầu mối, thay vì 35 đầu mối như hiện nay.

Cục Quản lý thị trường sẽ được nâng cấp là Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Thương mại điện tử và công nghệ thông tin sẽ quản lý thêm về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và đổi tên thành Cục Thương mại điện tử và kinh tế số.

Các cục, vụ chức năng sẽ được giữ nguyên bao gồm Vụ Pháp chế, Vụ Khoa học – công nghệ, Vụ Chính sách thương mại đa biên, Thanh tra Bộ, Cục xúc tiến thương mại, Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp, báo Công Thương, tạp chí Công Thương và Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công thương Trung ương.

Một số cơ quan sẽ được đổi tên, gồm: Cục Điều tiết điện lực thành Cơ quan Điều tiết điện lực; Cục Công nghiệp địa phương đổi tên thành Cục Khuyến công. Vụ kế hoạch sẽ đổi tên thành Vụ Kế hoạch – tài chính, đảm nhiệm các nhiệm vụ về tài chính, nguồn vốn ODA.

Bộ Công Thương sẽ hợp nhất một số đơn vị chức năng như Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Công nghiệp nặng sẽ hợp nhất thành Cục Công nghiệp; Viện Nghiên cứu Chiến lược chính sách công nghệp và Viện Nghiên cứu thương mại sẽ hợp nhất thành Viện Chiến lược, chính sách công thương. Đồng thời hình thành Vụ thị trường châu Á – châu Phi và Vụ thị trường châu Âu – châu Mỹ trên cơ sở hợp nhất Vụ Thị trường châu Á – Thái Bình Dương với Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á; hợp nhất Vụ Thị trường châu Âu với Vụ Thị trường châu Mỹ.

Liên quan đến lĩnh vực phòng vệ thương mại và quản lý cạnh tranh, sẽ thành lập mới Cục Phòng vệ thương mại, song vẫn giữ nguyên Cục Quản lý cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

Tại cuộc làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng với Bộ Công Thương diễn ra tuần trước, truyền đạt ý kiến của Thủ tướng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng yêu cầu cơ quan này phải tái cơ cấu bộ máy tổ chức, tinh giản biên chế bởi thực tế bộ máy hiện có vấn đề khi vận hành cồng kềnh, lên tới 30 cục, vụ và 32 trường đại học, cao đẳng; 11 tập đoàn, tổng công ty…

Anh Minh

http://svdppg.com/

Reply