Đề nghị miễn thuế doanh nghiệp áp dụng thanh toán điện tử

Ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Ngân hàng Nhà nước cho biết, nhiều kết quả đã được triển khai sau Thoả thuận hợp tác liên Bộ Tài chính – Công Thương – Ngân hàng Nhà nước ký kết năm ngoái. Về phía Bộ Công Thương, năm 2016 đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020, trong đó xây dựng và phát triển hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia và các tiện ích thanh toán tích hợp là một nội dung quan trọng được phê duyệt để thúc đẩy thanh toán điện tử trong các lĩnh vực: dịch vụ công trực tuyến. 

Bui-Quang-Tien-9708-1479954199-2223-1479

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đang phối hợp với Công ty NAPAS để phát triển Hệ thống thanh toán thương mại điện tử Quốc gia; hỗ trợ thanh toán điện tử cho dịch vụ hành chính công; phát triển thanh toán điện tử trong thương mại điện tử; phát triển thanh toán điện tử tại các điểm bán lẻ

Trong năm 2016, Bộ Tài chính – Tổng cục Thuế đã phối hợp với Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước trong việc thúc đẩy áp dụng hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và thanh toán điện tử.

Ngân hàng Nhà nước cũng đang hoàn thiện đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành liên quan, cơ quan này sẽ trình Thủ tướng ban hành trong năm 2016, trong đó có chú trọng các giải pháp nhằm phát triển thanh toán điện tử đối với giao dịch bán lẻ.

Tuy nhiên, theo ông Tiên, trong quá trình triển khai các nội dung tại Thỏa thuận hợp tác liên Bộ vẫn còn tồn tại một số vấn đề như việc kết nối hệ thống thanh toán của kho bạc nhà nước và hệ thống IBPS của Ngân hàng Nhà nước chưa thông suốt.

Các ngân hàng thương mại tuy đã tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng mạng lưới khách hàng, nhưng nhìn chung hạ tầng phục vụ thanh toán phân bố chưa đều. Giá trị giao dịch thanh toán thẻ qua POS chưa nhiều, nhất là thanh toán thẻ nội địa; thực tế triển khai cũng còn những bất cập, cần xử lý, như vẫn còn tình trạng một số đơn vị bán hàng thu phụ phí khi khách hàng thanh toán bằng thẻ; một số đơn vị bán hàng còn chưa mặn mà với việc thanh toán bằng thẻ do không muốn minh bạch doanh thu bán hàng,… nên chưa góp phần được nhiều trong việc giảm thanh toán bằng tiền mặt.

Ông Tiên đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng như Bộ Tài chính cần đề xuất các chính sách về thuế nhằm khuyến khích phát triển nộp thuế điện tử, thanh toán điện tử trong thương mại điện tử và tại các điểm bán lẻ. Bộ Công Thương thì xây dựng và ban hành các chính sách, chương trình thúc đẩy thương mại điện tử và phát triển thanh toán điện tử.

Ngân hàng Nhà nước hoàn thiện hành lang pháp lý, các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển thanh toán qua ACH; chỉ đạo Công ty NAPAS xây dựng Hệ thống ACH; tiếp tục hoàn thiện hệ thống chuyển mạch tài chính để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả thanh toán điện tử trong thương mại điện tử và nộp thuế điện tử.

http://svdppg.com/

Reply